ชุดจานดาวเทียมPSI OK  ราคาิพิเศษ 2,190 บาท
ชุดจานดาวเทียมPSI OKX ราคาิพิเศษ 2,900 บาท
ชุดจานดาวเทียม PSI S2  ราคาิพิเศษ 3,200 บาท
ชุดจานดาวเทียมPSIO2HDราคาิพิเศษ 3,500 บาท
ชุดจานดาวเทียมGMM HDราคาิพิเศษ 3,500 บาท
ชุดจาน 35 Cm Hi Idea Leo  ราคา 1,690 บาท  

 
 
ทุกชุดรวมค่าติดตั้งแล้ว ( รับประกันผลงาน 1 ปี )
ไม่มีการเรียกเก็บอุปกรณ์เสริม เช่นขางอ 90 องศา
 

ท่านมั่นใจในความปลอดภัย และคุณภาพการในติดตั้ง เพราะเจ้าของร้านติดตั้งเอง  และเป็น
ตัวแทนติดตั้งมาตรฐาน PSI  เลขที่ 5630144 
 

ตัวแทนติดตั้งมาตรฐานThaisat เลขที่AYA5600299
 
ตัวแทนติดตั้งมาตรฐาน IPM    เลขที่ D702700
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE