ตัวแทนติดตั้งมาตรฐาน  PSI     เลขที่ 5630144
 
ตัวแทนติดตั้งมาตรฐานThaisat เลขที่AYA5600299
 
ตัวแทนติดตั้งมาตรฐาน IPM    เลขที่ D702700
 
http://psisat.com/site/index.php
 
http://202.173.216.43/ecrm/agentlist.aspx 

 รายการพบอิทธิ์ พิชิตโชค http://www.youtube.com/watch?v=spFMd1wpG5c 
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE