จานตะแกรงระบบ C- band       PSI  ขนาด 1.5   m
จานจานระบบ KU-band          PSI  ขนาด 60 cm
จานจานระบบKU-band HI Idea LEo ขนาด 35 cm
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE